חיבור ל RDP VPN הדפסה

הוראות חיבור ל RDP:Start – התחל
Accessories – עזרים
(בגרסאות שונות של
XP יש להיכנס ל Communication – תקשורת, בחלק מהגרסאות לא צריך)
Remote desktop connection – חיבור למחשב מרוחק
הקש את הכתובת שניתנה לך.
הקש שם משתמש וסיסמא - כפי שניתנו לך.
איך מגדירים רשת וירטואלית או how to configure VPN connection : הגדרת התצורה של חיבור רשת וירטואלית פרטית (VPN) ממחשב לקוח כדי להקים חיבור לרשת וירטואלית פרטית (VPN), בצע את הפעולות הבאות:
1.      במחשב הפועל עם מערכת Windows XP, ודא כי החיבור לאינטרנט מוגדר באופן נכון.
2.      לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
3.      בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על חיבורי רשת.
4.      לחץ על צור התקשרות חדשה.
5.      באשף ההתקשרות החדשה, לחץ על הבא.
6.      לחץ על התחבר לרשת במקום העבודה שלי ולאחר מכן לחץ על הבא.
7.      לחץ על התקשרות רשת וירטואלית פרטית ולאחר מכן לחץ על הבא.
8.      אם תונחה לכך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
o       אם אתה משתמש בחיבור בחיוג כדי להתחבר לאינטרנט, לחץ על חייג באופן אוטומטי להתקשרות התחלתית זו ולאחר מכן לחץ ברשימה על החיבור בחיוג לאינטרנט בו אתה משתמש.
o       אם אתה משתמש בחיבור קבוע, כגון מודם כבלים, לחץ על אל תחייג להתקשרות ההתחלתית
9.      לחץ על הבא.
10.     הקלד את שם החברה או שם תיאורי עבור החיבור ולאחר מכן לחץ על הבא.
11.     הקלד את שם המחשב המארח או את כתובת ה-IP של המחשב אליו ברצונך להתחבר ולאחר מכן לחץ על הבא.
12.     לחץ על לשימוש כולם אם ברצונך שהחיבור יהיה זמין לכל מי שמתחבר למחשב, או לחץ על לשימושי בלבד כדי להפוך אותו לזמין רק בעת שאתה מתחבר למחשב ולאחר מכן לחץ על הבא.
13.     לחץ כדי לסמן את התיבה הוסף קיצור דרך להתקשרות זו בשולחן העבודה שלי אם ברצונך ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על סיום.
14.     אם תישאל אם ברצונך להתחבר, לחץ על לא.
15.     בחלון חיבור רשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקשרות החדשה.
16.     לחץ על מאפיינים ולאחר מכן הגדר אפשרויות נוספות עבור ההתקשרות.
o       אתה מתחבר לקבוצת מחשבים. לחץ על הכרטיסייה אפשרויות ולאחר מכן סמן את התיבה כלול קבוצת מחשבים לכניסה ל-Windows כדי לציין אם יש לבקש את פרטי קבוצת המחשבים לכניסה ל-Windows לפני ניסיון ההתחברות.
o       אם ברצונך שהמחשב יחייג מחדש כאשר הקו מתנתק, לחץ על הכרטיסייה אפשרויות ולאחר מכן סמן את התיבה חייג שנית אם הקו נותק.

כדי להשתמש בהתקשרות, פעל בהתאם להוראות הבאות:
1.      השתמש באחת השיטות הבאות:
o       לחץ על התחל, הצבע על התחבר אל ולאחר מכן לחץ על ההתקשרות החדשה.
o       אם הוספת קיצור דרך להתקשרות בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על קיצור הדרך בשולחן העבודה.
2.      אם אינך מחובר לאינטרנט, מערכת Windows תציע לך להתחבר לאינטרנט.
3.      לאחר התחברות המחשב לאינטרנט, שרת ה-VPN יבקש את שם המשתמש והסיסמה שלך. הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך ואת קבוצת המחשבים ולאחר מכן לחץ על התקשר. משאבי הרשת אמורים כעת להפוך לזמינים עבורך בדיוק כפי שהם זמינים כשאתה
מתחבר ישירות לרשת.
4.      כדי להתנתק מהרשת הוירטואלית הפרטית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל ההתקשרות ולאחר מכן לחץ על התנתק.


בברכה,

בני

BYComputers

אימייל: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

אתר  : www.bycomputers.com

טכנאי מחשבים ירושלים